30 lip 2013

prof. Władysław Filar

prof.Władysław Filar - żołnierz 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, historyk.
( zdjęcia wykonane na zlecenie Archiwum Historii Mówionej)