12 lis 2013

Wystawa Unesco Paryż

3 grudnia 2013 w gmachu UNESCO w Paryżu odbył się wernisaż wystawy " They risked their lives-Poles who saved Jews during the Holocaust". Wystawa powstała w oparciu o zasoby historii mówionej muzealnego projektu " Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie pamięci". Kilka portrertów także mojego autorstwa.