18 wrz 2014

Debuts album

Kolejna radość ! Zostałam zakwalifikowana do albumu DEBUTS- 36 najzdolniejszych polskich fotografów młodego pokolenia. 
Jury w składzie : Filip Ćwik, Anna Fronckiewicz-Spodnik, Grzegorz Kosmala, Maciej Nabrdalik, Rafał Milach, Agnieszka Olszewska, Katarzyna Żebrowska